Onze woondroom

Om onze woondroom te realiseren hebben we een flink stuk grond nodig. Zo’n 5.000-10.000 m2. Dat kan bijvoorbeeld een boerenerf zijn. Of een oude fabriek, school of klooster. Afhankelijk van het object, gaan we bouwen of verbouwen.

Er zijn voor ons drie belangrijke uitgangspunten:

1. Natuur & landschap

Wij willen onderdeel uitmaken van het landschap. Dat betekent dat we woonplekken bouwen die passen en opgaan in het buitengebied.

We zetten ons actief in voor landschapsbeheer. Dat kan van alles zijn: beheer van houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen enz. En als de ruimte het toelaat misschien wel een voedselbos.


2. Duurzaam

Wij streven naar zo duurzaam mogelijk wonen. Voor ons betekent dat:

  • Zuinig omgaan met energie.
  • Zelf energie opwekken voor verwarming en verlichting. En liefst ook voor elektrische autokilometers.
  • Gebruik van circulaire materialen.
  • Collectief eigendom. Zoveel mogelijk delen; van bezem tot boor en van wasmachine tot auto.

3. Sociale kwaliteit

Zelfredzaamheid en participatie is de toekomst. De sleutel ligt bij de ruimtelijke ordening. Wij zijn ervan overtuigd dat de inrichting van de woonomgeving hierbij een startpunt is.

In ons project woont ieder gezin zelfstandig. Tegelijk wonen we als groep ook samen en delen we meer dan gewone buren doen.

Denk aan de elektrische auto en fietsen, klus- en tuinspullen, wasmachines en de moestuin. Net zoals we ook nu doen in de Meanderhof.nl.

Ons project mag een voorbeeld en inspiratie zijn voor anderen.


Woonruimte

We hebben totaal ongeveer 400 m2 woonoppervlak nodig. Daarvan is 250m2 voor drie of vier huishoudens. Daarnaast zijn er ruimtes die we delen. Zoals de gezamenlijke keuken, logeerruimte en een schuur/opslag. Hier hebben we zo’n 150m2 voor nodig.


Locatie

Het liefst sluiten we aan bij een bestaand buurtschap(je). We zoeken in de gemeente Zwolle, Kampen, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe en Zwartewaterland (Hasselt). De locatie is bij voorkeur óf op fietsafstand van de stad Zwolle, of dichtbij een NS-station.


Regel-dingen en geld

Wij gaan met meerdere personen samen een pand of een terrein kopen en beheren. Het is belangrijk de eigendomsverhoudingen goed te regelen.

Onze woonvereniging zal een hypothecaire lening aanvragen voor de financiering van de gezamenlijke eigendommen en van één huurwoning. De individuele woningen financiert iedere bewoner zelf. Of dat mogelijk is, hangt af van het object.


Partners en samenwerking

Gemeentes
Afhankelijk van het object, gaan we bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld via het rood-voor-rood beleid, in overleg met de gemeente.

Provincie Overijssel
Advies over vrijkomende agrarische bebouwing en wonen in het landelijk gebied; subsidieregeling wooninitiatieven.

Het Oversticht Zwolle
Ervenconsulenten geven ons advies over inrichting en herbestemming van een erf, als we een locatie op het oog hebben.

Nog nader in te vullen
Adviseur/begeleider bij het traject. Bijvoorbeeld STUT- consult.


Contactgegevens

debuitenmeent@gmail.com
038 – 33 77 688