Wij hebben een woondroom

…namelijk een woonplek op het platteland, in de omgeving van Zwolle. Een plek waar wij met drie of vier huishoudens kunnen wonen. Ieder woont zelfstandig. Sommigen wonen klein (tiny), anderen wonen groter. Ieder heeft een kleine privé-keuken en privé-tuin. Daarnaast delen we. Dat kan van alles zijn: een woonkeuken, logeerunit, schuur, klusruimte met gereedschap, wasruimte, moestuin of deelauto.


Wie wij zijn

Wij zijn een woonvereniging. Wij wonen nu allemaal in www.meanderhof.nl. Dat is een ecologisch woonwijk (50 huizen) in Zwolle. Duurzaamheid en bewonersparticipatie zijn belangrijk. 

Wij wonen nu fijn, maar we willen graag naar het buitengebied. Meer in harmonie met de omgeving en de natuur. 

Lees meer over ons.

Samen delen

Een belangrijk onderdeel van samen wonen is voor ons: samen delen.  Daarin hopen we anderen te inspireren.

In ons project woont ieder huishouden zelfstandig, maar tegelijk wonen we als groep ook samen en delen we meer dan gewone buren doen.

Denk aan de elektrische auto en fietsen, klus- en tuinspullen, een wasruimte en de moestuin. Net zoals we ook nu doen in de Meanderhof.nl.

Lees meer over onze woondroom.

Uitgangspunten

Een aantal dingen is voor ons erg belangrijk. Dat zie je terug in ons plan. Deze vier uitgangspunten zijn:

1. Natuur en landschap 
2. Duurzaamheid
3. Sociale kwaliteit
4. Inspiratie zijn voor anderen

Hier leggen we uit hoe we dit vormgeven in ons plan.


“De Buitenmeent wordt een plek waar mens en natuur elkaar ontmoeten”


debuitenmeent@gmail.com
Zwolle 038 – 33 77 688